Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Perkpolderhaven te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4588RB
Publicatiedatum
18-12-2020
Einddatum
29-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van reclame op twee zeecontainers op de locatie Perkpolderhaven ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummer 1421 te Walsoorden.(aanvraag ontvangen d.d. 18 december 2020). Zaaknummer 217554

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.