Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Van Alsteindijk te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568PV
Publicatiedatum
07-12-2020
Einddatum
18-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van 30 bomen op de locatie Van Alsteindijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 328 te Nieuw-Namen. (aanvraag ontvangen d.d. 7 december 2020). Zaaknummer 215388;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.