Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Van Vollenhovenstraat 23 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561JJ 23
Publicatiedatum
16-10-2020
Einddatum
27-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een carport voor één auto in het verlengde van de bestaande grage op de locatie Van Vollenhovenstraat 23 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 16 oktober 2020). Zaaknummer 214280;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.