Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Van der Maelstedeweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GT
Publicatiedatum
30-11-2020
Einddatum
11-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het nieuwbouwen van 12 appartementen op de locatie Van der Maelstedeweg ongenummerd, kadastraal bekend als sectie R, nummers 627, 629, 690 en 691 (tussen de huisnummers 50 en 62) te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 30 november 2020). Zaaknummer 214426;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.