Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Zeestraat 19 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569TG 19
Publicatiedatum
13-12-2020
Einddatum
24-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vervangen van een bestaande tuinpoort door een hoger exemplaar op de locatie Zeestraat 19 te Graauw. (aanvraag ontvangen d.d. 13 december 2020). Zaaknummer 216516

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.