Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Frans Halsstraat te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567CX
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Frans Halsstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie K, nummer 1414 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 23 december 2020). Zaaknummer 218008.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.