Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Irenestraat te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569AM
Publicatiedatum
13-12-2020
Einddatum
24-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een vrijstaande woning op de locatie Irenestraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie H, nummer 909 te Graauw.(aanvraag ontvangen d.d. 13 december 2020). Zaaknummer 216509

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.