Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Lekenbroedersstraat te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van 6 geschakelde woningen op de locatie Lekenbroedersstraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummers 1547 t/m 1552 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 23 december 2020) Zaaknummer 218009.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.