Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Paalseweg te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4569PE
  • 4569PG 6
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vernieuwen van een middenspanningskabel vanaf Graauw naar Meloweg 6 op de locatie Paalseweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 785 te Graauw. (aanvraag ontvangen d.d. 22 december 2020). Zaaknummer 217882

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.