Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Stationsweg, Stationsplein, Absdaalseweg en Havenfort te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4561GC
  • 4561GD
  • 4561GB
Publicatiedatum
21-12-2020
Einddatum
01-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het reconstrueren van kruispunt ‘het scharnier’ op de locatie Stationsweg, Stationsplein, Absdaalseweg en Havenfort ongenummerd, kadastraal bekend sectie R, nummer 483, 905, 1236, 1237 en sectie D, nummer 1399 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 21 december 2020). Zaaknummer 217617

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.