Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Weverij te Heikant

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4566BZ
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van 6 vrijstaande woningen op de locatie Weverij ongenummerd, kadastraal bekend sectie S, nummers 1863 e.v. te Heikant. (aanvraag ontvangen d.d. 22 december 2020). Zaaknummer 217982.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.