Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Wilhelminastraat te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564AC
Publicatiedatum
18-12-2020
Einddatum
29-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe woning op de locatie Wilhelminastraat ongenummerd, kadastraal bekend sectie S, nummer 1046 te Sint Jansteen. (aanvraag ontvangen d.d. 18 december 2020). Zaaknummer 217544.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.