Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in de gemeente Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
24-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Beschrijving

Het kappen van bomen op meerdere locaties in de gemeente Hulst.(zie kaplijst hieronder) (aanvraag ontvangen d.d. 24 november 2020). Zaaknummer 213268;

Straat Woonplaats Soort Aantal Reden Herplant
(dichtstbijzijnde adres)

Poorterslaan 53 Hulst Zomereik 4 Dunning Nee
Emmastraat 17B Kloosterzande Gewone Es 1 Overlast Nee
Trompstraat 25 Kloosterzande Gewone Es 2 Verminderde Inzaaien
vitaliteit bloemen
mengsel
Trompstraat 32 Kloosterzande Vederesdoorn 2 Verminderde Inzaaien
vitaliteit bloemen
mengsel
Populierenstraat 15-23 Vogelwaarde Gewone Es 9 Verminderde Ja
vitaliteit

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.