Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen te Ossenisse en Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4589KW 8
  • 4585AB 16
Publicatiedatum
17-12-2020
Einddatum
28-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van bomen op meerdere locaties, zie kaplijst hieronder (aanvraag ontvangen d.d. 17 december 2020). Zaaknummer 217241
Straat (dichtstbijzijnde adres) Woonplaats Soort Aantal reden herplant
Lageweg 8 Ossenisse Gewone Esdoorn 18 Dunning nee
Hengstdijkse kerkstraat 16 Hengstdijk Canada-populier 7 Dunning, gevaarzetting nee
totaal 25

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.