Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Mandaatbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
27-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, ingevolge art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het register, behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Hulst, bij besluiten van 1 en 8 december 2020 (zaaknummer: 213383 en 214119), is gewijzigd.

Beschrijving

Het betreft een paar nieuwe mandaten en aanpassingen van het register als gevolg van gewijzigde functiebenamingen.

Deze besluiten liggen voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Deze besluiten worden tevens in het elektronisch gemeenteblad opgenomen, welke publicatie leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking, bezwaar maken door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.