Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpbestemmingsplan kernen Hulst 1H

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
24-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen Hulst 1H’ van 24 december 2020 tot en met 3 februari 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpkernen1H-001O.

Beschrijving

Inhoud
Op 7 juni 2018 is het bestemmingsplan ‘Kernen Hulst’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat alle kernen binnen de gemeente Hulst. Het uitgangspunt is dat voor alle burgers en bedrijven, onafhankelijk van de locatie, dezelfde bouw- en gebruiksregels gaan gelden. In de afgelopen periode is gebleken dat het wenselijk is om een aantal regels te verduidelijken, omissies te herstellen en op perceelsniveau enkele wijzigingen door te voeren.
Een overzicht van de wijzigingen is als bijlage opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Hierin zijn de wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2018 overzichtelijk weergegeven.

Procedure

Zienswijzen

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA  Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

 

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.