Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
30-12-2020
Einddatum
27-01-2021
Bekendmaking

In het kader van het Activiteitenbesluit is de volgende melding ontvangen:

Beschrijving

Melding Activiteitenbesluit
Locatie : Opperstraat te Clinge, kadastraal bekend HUL00, sectie R, nummer 225
Voor : tijdelijke opslag van ca. 100 ton vaste rundveemest
Datum indiening : 22 december 2020
Zaaknr. : M-ACT200630

Procedure

Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders en P. Valk, medewerkers van RUD Zeeland, tel. 0115-745100.

 

De meldingen liggen gedurende vier weken ter inzage in de gemeentewinkel. U dient hiervoor een afspraak te maken.  Voor nadere informatie m.b.t. de meldingen Activiteitenbesluit kunt u terecht bij de RUD Zeeland, tel. 0115-745100.