Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Evenaar 2 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561PG 2
Publicatiedatum
24-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat:

Beschrijving

Zij bij de aanvraag om een omgevingsvergunning betreffende het bouwen van een opslagloods op de locatie Evenaar 2 te Hulst, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

 

(besluit verzonden d.d. 24 november 2020). Zaaknummer 201718