Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Godsplein 14 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561BD 14
Publicatiedatum
21-12-2020
Einddatum
01-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal zes weken:

Beschrijving

Het omvormen van de drukkerij tot 2 appartementen op de locatie Godsplein 14 te Hulst.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 21 december 2020). Zaaknummer 209414