Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hoofdstraat 36 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564AR 36
Publicatiedatum
31-01-2020
Einddatum
13-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het kappen van een boom op de locatie Hoofdstraat 36 te Sint Jansteen. (aanvraag ontvangen d.d. 31 januari 2020)

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.