Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Schoolstraat te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581CC
Publicatiedatum
27-01-2020
Einddatum
09-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen betreffende:

Beschrijving

Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever d.m.v. het verbreden van een bestaande watergang aan de Schoolstraat ongenummerd te Vogelwaarde, kadastraal bekend als sectie O, nummer 1584 (aanvraag ontvangen d.d. 27 januari 2020).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.