Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken verleende omgevingsvergunning voor Oude Graauwsedijk 6 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4569PJ 6
Publicatiedatum
20-02-2020
Einddatum
02-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten:

Beschrijving

De verleende omgevingsvergunning betreffende het bouwen van een aanbouw op de locatie Oude Graauwsedijk 6 te Graauw (besluit verzonden d.d. 20 februari 2020) in te trekken op verzoek van de aanvrager.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 2 april 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 20 februari 2020)