Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4588KM 9
Publicatiedatum
19-02-2020
Einddatum
24-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij op verzoek van Verbrugge-Boeye op grond van artikel 2.2, derde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten behoeven van Maatschap Verbrugge-Boeye, gelegen aan de Noordstraat 9 te Walsoorden.

Beschrijving

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Maatschap Verbrugge-Boeye
Het besluit heeft betrekking op het bodemlozing hemelwater.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tot en met 24 maart 2020 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevr. C.L.P.M. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 5993 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP200001/00236600.