Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561VD 34
  • 4561HC 20
Publicatiedatum
12-02-2020
Einddatum
25-03-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 22 januari 2020 formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft de volgende personen:

- Mevr. V.C. Dobbelaar, Paganinistraat 34 4561 VD Hulst;
- Dhr. D.M.O. Varendonck, Saxhavenstraat 20 4561 HC Hulst.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tegen dit besluit tot en met 25 maart 2020 bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.