Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561VD 34
Publicatiedatum
19-02-2020
Einddatum
01-04-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 22 januari 2020 formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Beschrijving

Het betreft mevr. V.C. Dobbelaar, Paganinistraat 34 4561 VD Hulst.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 1 april 2020 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.