Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterweg 83 te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584LG 83
Publicatiedatum
21-01-2020
Einddatum
03-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe machineberging tegen de al bestaande loods op de locatie Hulsterweg 83 te Kuitaart, kadastraal bekend als sectie K nummer 1887 (aanvraag ontvangen d.d. 21 januari 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.