Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Meerdijk 4a te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584RP 4 a
Publicatiedatum
19-01-2020
Einddatum
01-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een landbouwloods op de locatie Meerdijk 4a te Kuitaart. (aanvraag ontvangen d.d. 19 januari 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.