Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Kruispoldersedijk te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
17-01-2020
Einddatum
28-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het geschikt maken van het buitendijks schor voor (seizoens)begrazing op de locatie Kruispoldersedijk ongenummerd, kadastraal bekend HTN01 sectie D, nummer 1707 en HTN 01 sectie V, nummer 1031 te Kloosterzande.(aanvraag ontvangen d.d. 17 januari 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.