Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor project Perkpolder

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
30-12-2019
Einddatum
10-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het ontwikkelen van de eerste fase van project Perkpolder. Het gaat hier om 2 appartementengebouwen (17 en 22 woningen), 32 rijtjes woningen, twee-onder-een kap woningen (6 wooneenheden) en 7 vrijstaande woningen. In totaal 84 wooneenheden. Op de locatie oostelijke Perkpolder (Veerplein) ongenummerd, kadastraal bekend als HTN, sectie L nummer 1421 (aanvraag ontvangen d.d. 30 december 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.