Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Definitief intrekkingsbesluit voor LPG gasinbouw de Visser BV

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 4566AH 58
Publicatiedatum
16-01-2020
Einddatum
26-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij aan LPG Gasinbouw De Visser BV, gelegen te Julianastraat 58 te Heikant een intrekkingsbesluit hebben verleend.

Beschrijving

Het verzoek tot intrekking heeft betrekking op de omgevingsvergunning van 12 november 1996 met kenmerk 91/001. In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Procedure

Vanaf 16 januari tot en met 26 februari 2020 ligt het besluit bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, gelegen aan het Stadhuisplein 1 te Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt te Hulst.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerpbesluit (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerpbesluit kunnen tot en met 26 februari 2020 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het besluit treedt op 27 februari 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw N. Davidse, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 4089 8585 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-IOV180025/00199251.