Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567AM 137
Publicatiedatum
15-01-2020
Einddatum
19-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Hulst  een kennisgeving is ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten  waarbij de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is voor:

Beschrijving

Café Jo-Jo’s, ’s-Gravenstraat 137 Clinge, op zaterdag 18 januari 2020.

Procedure

n.v.t.