Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp wijzigingsplan Meerdijk 4 te Kuitaart

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4584RP 4
Publicatiedatum
09-01-2020
Einddatum
19-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat:

Beschrijving

Het ontwerp wijzigingsplan Meerdijk 4 te Kuitaart van 9 januari tot en met 19 februari 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuitenmeerdijk4-001O. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de vorm en het uitbreiden van het agrarisch bouwvlak op het perceel.

Procedure

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.