Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met vestingcross

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
29-01-2020
Einddatum
11-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in verband met het evenement “Vestingcross” een verkeersbesluit hebben genomen.

Beschrijving

Hierbij worden op zondag 16 februari 2020 de volgende straten afgesloten voor het doorgaande verkeer vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur:
- Tivoliweg, gedeelte tussen Lyceumstraat en de Dubbele Poort;
- Glacisweg;
- Hulster Nieuwlandweg, gedeelte tussen Tivoliweg en Zeesluis;
- Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark;
- Zandstraat, gedeelte tussen Glacisweg en Willem Alexanderstraat;
- Godsplein, gedeelte tussen de Walmolenstraat en Dubbele Poort;
- Dubbele Poort;
- Minderbroedersstraat, gedeelte tussen de Overdamstraat en Vestdijkstraat;
- Kloostergang;
- Steenstraat;
- Overdamstraat.

De binnenstad is op zondag 16 februari 2020 toegankelijk via de Stationsweg en Graauwse Poort. Ter regulering van het verkeer, worden op deze toegangswegen verkeersregelaars ingezet. In verband met de wegafsluitingen wordt op zondag 16 februari 2020 de rijrichting in de Frans van Waesberghestraat, gedeelte tussen de Steenstraat en de kruising met de Vestdijkstraat, omgedraaid.

Tevens wordt in de navolgende straten, op zondag 16 februari 2020 vanaf 06.00 uur tot 20.00 uur een parkeerverbod ingesteld:
- Tivoliweg, gedeelte tussen de Glacisweg en de Dubbele Poort;
- Glacisweg;
- Wilhelminalaan, gedeelte tussen Glacisweg en Liduinapark;
- Zandstraat, gedeelte tussen de Glacisweg en Carmelweg;
- Dubbele Poort;
- Minderbroedersstraat, gedeelte tussen de Overdamstraat en Vestdijkstraat;
- Kloostergang;
- Overdamstraat;
- Grote Markt;
- ’s-Gravenhofplein;
- Nassaubolwerk;
- Zoutestraat, gedeelte tussen de Graauwse Poort en de Carmelweg.

Met de inzet van verkeersregelaars zal het verkeer ter plaatse van de wegafsluitingen en op verschillende punten in de binnenstad van Hulst worden omgeleid.

Havenfort
Op zaterdag 15 februari 2020 wordt, vanaf 16.00 uur tot zondag 16 februari 2020 om 09.00 uur, het ter plaatse aangegeven parkeerterrein aan het Havenfort te Hulst voor het parkeren van campers uitgebreid. Dit maakt het mogelijk om naast de vijftien reeds aanwezige camper parkeerplaatsen, campers te parkeren in een hiervoor normaliter niet bestemd parkeervak.
Voor personenauto’s geldt een parkeerverbod.

Op de tijden waarop het parkeerverbod geldt, is de wegsleepregeling van kracht in de hiervoor genoemde straten. Auto’s die tijdens de genoemde tijdstippen toch in deze straten staan geparkeerd, kunnen, indien noodzakelijk, met gebruikmaking van de Wegsleepverordening Hulst 2010 op kosten van de desbetreffende automobilist worden weggesleept.

Op- en afbouw
In verband met de op- en afbouw van het evenement, zijn in het kader van de veiligheid van derden, de volgende straten afgesloten voor het doorgaande verkeer:

Vanaf vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020:
- Glacisweg, gedeelte tussen Zandstraat en Zoutestraat.

Vanaf woensdag 12 februari tot en met woensdag 19 februari 2020:
- Tivoliweg, gedeelte tussen Glacisweg en de Dubbele Poort;
- Dubbele Poort, gedeelte tussen Godsplein en Tivoliweg.

Bewoners kunnen hun woning tijdens de op- en afbouw wel bereiken. Ook het tankstation aan de Glacisweg is tijdens de op- en afbouw te bereiken.

Het doorgaande verkeer en het openbaar vervoer zullen ten tijde van de afsluiting van de Glacisweg worden omgeleid. Om goede doorgang voor de bussen te kunnen garanderen wordt op de omleidingsroute een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Dit geldt vanaf vrijdag 7 februari tot en met woensdag 19 februari 2020 in de volgende straten:
- Zoutestraat, gedeelte tussen rotonde en Carmelweg;
- Carmelweg;
- Zandstraat, gedeelte tussen Carmelweg en Glacisweg;
- Willem Alexanderstraat, gedeelte tussen Zandstraat en Liduinapark;
- Liduinapark, tussen Willem Alexanderstraat en Wilhelminalaan;
- Wilhelminalaan, gedeelte tussen Liduinapark en Glacisweg.

Het parkeerverbod geldt voor de rijbaan, op de parkeervakken mag wel geparkeerd worden. Verkeer uit de binnenstad kan de stad in- en uitrijden via de Graauwse Poort en Stationsweg.

Procedure

Tot aan de daadwerkelijke afsluitingen, is bestemmingsverkeer mogelijk. Dit betekend onder andere dat woningen en bedrijven die hierbuiten vallen bereikbaar blijven.