Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Koninginnestraat 1A te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568PT 1 A
Publicatiedatum
10-01-2020
Einddatum
21-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het bouwen van een microbrouwerij en een berging op de locatie Koninginnestraat 1A te Nieuw-Namen.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 10 januari 2020);