Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor De Splinter Kreek 17 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een gaas met groene klimopbegroeiing op de locatie De Splinter Kreek 17 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 14 juli 2020). Zaaknummer 198587;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.