Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hoek en Bosch te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587LC
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe droger op de locatie Hoek en Bosch ongenummerd, kadastraal bekend sectie L, nummer 1142 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen 21 juli 2020). Zaaknummer 199348;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.