Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Gentsevaart te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4565ER
Publicatiedatum
02-07-2020
Einddatum
13-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een nieuwe loods op de locatie Gentsevaart ongenummerd, kadastraal bekend sectie S, nummer 1789 te Kapellebrug. (aanvraag ontvangen d.d. 2 juli 2020). Zaaknummer 197293;

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.