Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Monnikenstraat 25 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4587GB 25
Publicatiedatum
23-06-2020
Einddatum
04-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het nieuw te bouwen en het realiseren van een woning op de locatie Monnikenstraat 25 te Kloosterzande. Zaaknummer 189384;

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 23 juni 2020).