Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit wet geluidhinder landbouwweg Vogelwaarde, uitbreiding Kerckhaert Vogelwaarde, weg bestemmen bedrijf Magdalenastraat Heikant

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
02-07-2020
Einddatum
12-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Landbouwweg Vogelwaarde, uitbreiding Kerckhaert Vogelwaarde, weg bestemmen bedrijf Magdalenastraat Heikant van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bplandbouwweg-001O. Het bestemmingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van een nieuwe Landbouwweg rond Vogelwaarde-oost, het uitbreiden van het bedrijf Kerckhaert Royal Horseshoe en het weg bestemmen van de bedrijfslocatie Magdalenastraat te Heikant.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114. Via de website is het plan ook digitaal raadpleegbaar.

 

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

 

Ontwerpbesluit wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op artikel 110c, lid 1 van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend:

 

Met ingang van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 ligt het ontwerpbesluit betreffende het vaststellen van een hogere grenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai, ten behoeve van de in het ontwerp bestemmingsplan Landbouwweg Vogelwaarde, uitbreiding Kerckhaert Vogelwaarde, weg bestemmen bedrijf Magdalenastraat Heikant opgenomen woonlocatie aan Rapenburg 148 te Vogelwaarde, voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan Grote Markt 24 te Hulst.

 

Het vaststellen van de hogere grenswaarde houdt verband met het feit dat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevel van de geplande woonlocaties, als gevolg van het wegverkeer op de nieuwe Landbouwweg,  meer bedraagt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

 

Gedurende de periode van 2 juli tot en met 12 augustus 2020  kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar  maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.