Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerpbesluit weigeren omgevingsvergunning Hulsterweg te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4584LH 135 b
Publicatiedatum
30-07-2020
Einddatum
09-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning te weigeren voor:

Beschrijving

Het plaatsen van een luifel boven een tankstation op een perceel gelegen aan de Hulsterweg 135b te Kuitaart.

Procedure

De ontwerp weigering, met alle daarbij behorende stukken, kunnen na afspraak door een ieder worden ingezien vanaf 30 juli tot en met 9 september 2020 bij de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Tegen de ontwerpweigering kan een ieder van 30 juli tot en met 9 september 2020 zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Een mondelinge zienswijze kan kenbaar gemaakt worden bij de afdeling Wonen en Werken. U wordt verzocht hiervoor op voorhand een afspraak te maken met mw. A. van Zadelhoff, op tel. 14 0114.