Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor De Sluyskreek 13a te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561DT 13 a
Publicatiedatum
07-06-2020
Einddatum
19-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een schutting en aanleggen van een tweede oprit op de locatie De Sluys Kreek 13a; zaaknummer 194257 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 7 juni 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.