Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterweg 135a te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584LH 135 a
Publicatiedatum
18-06-2020
Einddatum
30-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het starten van een praktijk in een bijgebouw aan huis op de locatie Hulsterweg 135a, zaaknummer 195683 te Kuitaart. (aanvraag ontvangen d.d. 18 juni 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.