Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Molenstraat 69 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567BB 69
Publicatiedatum
12-06-2020
Einddatum
24-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een nieuw vrijstaand bijgebouw op de locatie Molenstraat 69; zaaknummer 194976 te Clinge. (aanvraag ontvangen d.d. 12 juni 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.