Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Oosthof 20 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587EP 20
Publicatiedatum
19-06-2020
Einddatum
31-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het verbreden van de inrit op de locatie Oosthof 20, zaaknummer 195810 (aanvraag ontvangen d.d. 19 juni 2020); te Kloosterzande.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.