Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Vondelstraat 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561LN 1
Publicatiedatum
15-06-2020
Einddatum
27-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het brandveilig in gebruik hebben van een bestaande basisschool op de locatie Vondelstraat 1, zaaknummer 195205 (aanvraag ontvangen d.d. 15 juni 2020); te Hulst.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.