Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Hogeweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561RA
Publicatiedatum
14-06-2020
Einddatum
26-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het omvormen van grasland met een agrarische bestemming naar grasland met een natuurbestemming op de locatie Hogeweg ongenummerd te Hulst. Kadastraal bekend als HUL sectie M, nummers 652, 731, 929, 949 en 950; zaaknummer 195091 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 14 juni 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.