Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Meloweg en Oude Graauwsedijk te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4569PG
  • 4569PJ
Publicatiedatum
10-06-2020
Einddatum
22-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het aanleggen van een waterbassin op de locatie Meloweg en Oude Graauwsedijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 11, zaaknummer 195133 te Graauw. (aanvraag ontvangen d.d. 10 juni 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.