Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Spoorweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561XZ
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op de locatie Spoorweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie D, nummer 174; zaaknummer 193591 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 2 juni 2020);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.