Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het Kerkhofpad te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BZ
Publicatiedatum
11-06-2020
Einddatum
23-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het plaatsen van een tijdelijke woonunit t.b.v. de bouw van een nieuwe woning op de locatie Kerkhofpad ongenummerd te Vogelwaarde (naast nr 10). Kadastraal bekend als HTN01 sectie R nummer 548; zaaknummer 194888 te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 11 juni 2020).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.