Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Eeckseweg 11 te Walsoorden

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4588KH 11
Publicatiedatum
05-06-2020
Einddatum
17-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Beschrijving

Het bestraten van een bestaande grindstrook op de locatie Eeckseweg 11; zaaknummer 192945 te Walsoorden.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 17 juli 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 5 juni 2020).